Nieuws

Thema -avonden

In 2022 gaan wij als HBV BRES weer thema-avonden houden.

Deze thema-avonden worden gehouden op

Donderdag 31 Maart 2022 in het Atrium van Nester Reuver

Maandag 4 April 2022 in het Thaal Thaalpad Echt

Maandag 11 April 2022 in de Velderie Roermond

Thema,s zijn Huurbeleid / verduurzaming

Thuis in Limburg

Woningnood