Nieuws

Vacature Klachtencoordinator

Huurdersbelangenvereniging BRES is op zoek naar mensen man/vrouw die graag vrijwilligerswerk willen doen,

en bestuurslid willen worden in een leuk team bij de Huurdersbelangenvereniging BRES!

wij zijn op zoek naar mensen die gaan bemiddelen tussen huurders met klachten en woningstichting NESTER

u kunt zich aanmelden op een van onze bestuursvergaderingen ( iedere laatste maandag van de maand

of telefoon 06 45974729 of via info@hbvbres.nl