Huurdersbelangenvereniging (HBV) BRES:

WAT DOET HBV BRES ?

Het bestuur van HBV BRES bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die voor de belangen en rechten van de huurders van woningcorporatie NESTER opkomen. wij maken ons sterk voor de toekomst van de sociale huisvestingen voor een sterkere positie van de huurders.

Het bestuur

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersvereniging eigenlijk voor mij
en waarom zou ik eigenlijk lid worden? Wij kunnen ons soms wel voorstellen dat het niet altijd
duidelijk is wat wij doen voor u persoonlijk of in het algemeen.

Wij voeren overleg met woningcorporatie NESTER en met de gemeenten waarin NESTER haar woningbezit heeft en geven gevraagd en ongevraagd advies, totdat er een gezamelijk standpunt is ingenomen.

Verhuurder NESTER is wettelijk verplicht om met de huurders-(organisatie) overleg te plegen over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurwijziging, en elke verandering in haar beleid en nog vele andere zaken.

Daarnaast is Nester in een aantal belangrijke zaken verplicht om via HBV BRES, dus namens de huurders, toestemming te vragen, zonder welke de betreffende zaak niet kan worden doorgevoerd.

U begrijpt, dat niet alle huurders hier steeds bij betrokken kunnen worden. Daarom is er de huurdersbelangenvereniging, zodat u uw stem via HBV BRES kunt laten horen. Wij geven dan ook gevraagd en ongevraagd advies uit over alle zaken, die u als huurder van Nester direct aangaan.

Word nu lid!

Schrijf je hier in

Wat zijn de voordelen als lid!!

U ontvangt 4 x per jaar een Op de Bres van ons in de bus ,waarin wij u op de hoogte houden van allerlei zaken omtrent het huurdersgebeuren en van zaken die spelen tussen HUURDERS en HBV BRES en NESTER

U ontvangt ook 4 x per jaar de huurwijzer van de woonbond

Verder zult u lid moeten zijn, om gebruik te kunnen maken van onze diensten bij advisering en bemiddeling en het afhandelen van eventuele klachten.

Heeft u een klacht
over uw woning,
waar u samen met NESTER niet uitkomt?

Meer over de klachten ...

Mocht u problemen ondervinden in uw contacten met Nester, dan kunnen wij, indien gewenst, hierin bemiddelen.

Dit geldt echter uitsluitend voor leden van de HBV BRES, dus inschrijven is een must! Daarbij komt dat in het jaar van inschrijving geen contributie verschuldigd is!

Indien uw verhuurder NESTER uw vraag, opmerking of klacht niet in behandeling of serieus neemt, dan kunt u dit via onderstaand klachtenformulier bij HBV BRES kenbaar maken.

    Contact formulier