Inschrijfformulier


lidmaatschap huurdersbelangenvereniging BRES

Met het invullen en inleveren van het machtigingsformulier heeft u te kennen gegeven dat u lid wenst te worden van de Huurdersbelangenvereniging HBV BRES en verklaart u tevens huurder te zijn van Nester

De dag van inschrijving tot 31-12-2024 bent u vrij van contributie.

Daarna betaald u slechts 0,63 Eurocent per maand dat is gelijk aan afgerond Euro 7,50 per jaar.

Wat zijn de voordelen als lid!!

U ontvangt 4 x per jaar een Op de Bres van ons in de brievenbus ,waarin wij u op de hoogte houden van allerlei zaken omtrent het huurdersgebeuren en van zaken die spelen tussen HUURDERS en HBV BRES en NESTER

.U ontvangt ook 4 x per jaar de huurwijzer van de Woonbond, zeer de moeite waard, veel tips!!!

Verder zult u lid moeten zijn, om gebruik te kunnen maken van onze diensten bij advisering en bemiddeling en het afhandelen van eventuele klachten.

    Inschrijfformulier

    Doorlopende machtiging algemeen Ondergetekende rekeninghouder verleent hierbij tot wederopzegging aan HBV BRES Nopperhof 66071 WB Swalmen, om de jaarlijkse contributie, zoals die op de ledenvergadering wordt bepaald automatisch af te schrijven van zijn/haar IBAN nummer.

    De contributie is, per ingaande 1 januari 2023 bepaald op 7.50 euro per jaar. Het jaar van inschrijving is gratis.