Wat doet HBV BRES

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersvereniging eigenlijk voor mij en waarom zou ik eigenlijk lid worden?
Wij kunnen ons soms wel voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wij doen voor u persoonlijk of in het algemeen.
Uw huurdersvereniging voert overleg met NESTER en in div. gemeenten

Verhuurder NESTER is wettelijk verplicht om overleg te plegen met HBV BRES, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhogingen, en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als de verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenvereniging, zodat u uw stem via HBV BRES kunt laten horen.

HBV BRES gevraagd en ongevraagd advies:

Huurdersvereniging BRES brengt gevraagd en ongevraagd advies uit, aan Nester, over zaken die u als huurder in het woongebied van NESTER direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor
zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit leidt vaak tot een bevredigend resultaat.

De huurdersvereniging BRES bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die voor de belangen en rechten van de huurders in het werkgebied van NESTER opkomen. Laat u horen .

Uw mening telt!!!!
Als huurdersvereniging BRES maken wij ons sterk voor de toekomst van de sociale
huisvesting in het werkgebied van NESTER ,en voor een sterkere positie van de huurders.